aktualizováno: 24.06.2019 13:28:41 

POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA

Pohádková školička je projekt, jehož začátky sahají do první poloviny roku 2007. Tehdy se zrodila víla Pohádka a skřítek Pomocníček 
a bylo založeno občanské sdružení Pohádková země víly Pohádky.

Záměrem "Pohádkové školičky" (nyní už je to i název zapsaného spolku) je prohloubovat u dětí i dospělých LÁSKU k sobě samým 
a ke všemu živému a směrovat je k uvědomění, že

LÁSKA, PRAVDA, POKORA, SOUCIT a RADOST,

jsou nejdůležitějšími vlastnostmi pro jejich další zdravý, pozitivní
a úspěšný životní rozvoj.

Cílem projektu je rozvíjet a upevňovat znalosti dětí v obastech 
ochrany přírody a ekologie, zdraví prospěšných návyků, bezpečnosti
v dopravě, vzájemných vztahů, vývoje a rozvoje osobnosti aj., 

upevňovat jejich zdravou sebedůvěru.

 

Smyslem projektu je samozřejmě  nejen předávat dětem i dospělákům vědomosti, rady a zkušenosti,
ale též rozdávat úsměvy, legraci a radost ze života.

 

Prostředkem naplňování záměru, cíle a smyslu projektu je především pořádání speciálních, zábavních, interaktivních programů pro děti 
a jejich rodiče a vydávání tématických pracovních sešitů, knížek
a jiných pomůcek.

A jelikož všem dětem (a koneckonců i rodičům) je velice blízká hudba a pohádky, jsou nosnou osou Pohádkové školičky písničky, bytosti 
z Říše fantazie (především víly, elfové a skřítkové), zvířátka, radost, smích a dobrá nálada. 

V rámci projektu nabízíme následující zábavné interaktivní programy určené pro mateřské
a základní školy, dětské domovy, různá dětská zařízení, centra i pro širokou veřejnost.


TOPlist